خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

زان زمزمه‌ام ز پای تا سر همه عشق

زان زمزمه‌ام ز پای تا سر همه عشق

بر عود دلم نواخت یک زمزمه عشق زان زمزمه‌ام ز پای تا سر همه عشقحقا که به عهدها نیایم بیرون از عهدهٔ حق گزاری یک دمه عشقابوسعید ابوالخیر

نظر ۰ بازدید ۵۲
بساط دلبرانه‌ی اردیبهشت ...

بساط دلبرانه‌ی اردیبهشت ...

بساط دلبرانه‌ی اردیبهشت پهن شدتازه به سرآغاز عشق رسیده‌ایمالتهاب عجیبی میان دلم برپاستیک احساس متفاوتیک بیقراریِ نابانگار قرار است اتفاقات خوبی بیفتدبادهای بهار...

نظر ۰ بازدید ۶۳
ای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش...

ای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش...

پنهان مشو که روی تو بر ما مبارکستنظاره تو بر همه جان‌ها مبارکستیک لحظه سایه از سر ما دورتر مکندانسته‌ای که سایه عنقا مبارکستای نوبهار حسن بیا کان هوای خوشبر باغ و را...

نظر ۰ بازدید ۴۱
دلا گر عاشقی ...

دلا گر عاشقی ...

دلا گر عاشقی از عشق بگذر که تا مشغول عشقی عشق بند استوگر در عشق از عشقت خبر نیست تو را این عشق عشقی سودمند است

نظر ۰ بازدید ۶۱
عشق و عاشق یکی‌ست ای جان

عشق و عاشق یکی‌ست ای جان

مر عاشق را ز ره چه بیمستچون همره عاشق آن قدیمستاز رفتن جان چه خوف باشداو را که خدای جان ندیمستاندر سفرست لیک چون مهدر طلعت خوب خود مقیمستکی منتظر نسیم باشدآن کس که سبک...

نظر ۰ بازدید ۶۸
با عشق چکار است نکونامان را

با عشق چکار است نکونامان را

از حال ندیده تیره ایامان رااز دور ندیده دوزخ آشامان رادعوی چکنی عشق دلارامان رابا عشق چکار است نکونامان راای آنکه چو آفتاب فرداست بیابیرون تو برگ و باغ زرد است بیاعا...

نظر ۰ بازدید ۵۴
ما بر در عشق حلقه کوبان

ما بر در عشق حلقه کوبان

ما بر در عشق حلقه کوبان تو قفل زده کلید برده هر آتش زنده از دم توست رحم آر بر این دم شمرده ای بی تو حیات‌ها فسرده وی بی‌تو سماع مرده مرده م...

نظر ۰ بازدید ۱۲۵
هر چه گفت و گوی خلق آن ره ره عشاق نیست

هر چه گفت و گوی خلق آن ره ره عشاق نیست

عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیستهر چه گفت و گوی خلق آن ره ره عشاق نیستشاخ عشق اندر ازل دان بیخ عشق اندر ابداین شجر را تکیه بر عرش و ثری و ساق نیست

نظر ۰ بازدید ۵۸
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینبا آنک نیست عاشق یک دم مشو قرینور ز آنک یار پرده عزت فروکشیدآن را که پرده نیست برو روی او ببینآن روی بین که بر رخش آثار روی او استآن را نگ...

نظر ۰ بازدید ۸۲
اگر بی‌ عشق بودی جان عالم ...

اگر بی‌ عشق بودی جان عالم ...

مراکز عشق به ناید شعاری مبادا تا زیم جز عشق کاری فلک جز عشق محرابی ندارد جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد غلام عشق شو کاندیشه این است همه صاحب دلان را پ...

نظر ۰ بازدید ۷۳
در عشق ...

در عشق ...

در عشق جوی ما را در ما بجوی او راگاهی منش ستایم گاه او مرا ستاید

نظر ۰ بازدید ۸۵
حراج عشق

حراج عشق

حراج عشق چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردمچو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردمچرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در توبه خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردمخی...

نظر ۰ بازدید ۸۹
از عشق

از عشق

و زخم‌های من همه از عشق استاز عشق، عشق، عشقفروغ فرخزاد

نظر ۰ بازدید ۹۸
آمده ام چو عقل جان

آمده ام چو عقل جان

آمده ام چو عقل جاناز همه دیده ها نهانتا سوی جان و دیدگانمشعله ی نظر برمسعدی

نظر ۰ بازدید ۱۲۵
بی عشق...

بی عشق...

بی عشق نشاط و طرب افزون نشودبی عشق وجود خوب و موزون نشودصد قطره ز ابر اگر به دریا باردبی‌جنبش عشق درّ مکنون نشودمولانا

نظر ۰ بازدید ۹۴
۱۲۳۴۵
 ... 
۹  جاذبه های گردشگری   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   عمان۷۷۷  


رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو مشاهده