خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


عاشق


بساط دلبرانه‌ی اردیبهشت ...

بساط دلبرانه‌ی اردیبهشت ...

بساط دلبرانه‌ی اردیبهشت پهن شدتازه به سرآغاز عشق رسیده‌ایمالتهاب عجیبی میان دلم برپاستیک احساس متفاوتیک بیقراریِ نابانگار قرار است اتفاقات خوبی بیفتدبادهای بهار...

نظر ۰ بازدید ۵۸
دلا گر عاشقی ...

دلا گر عاشقی ...

دلا گر عاشقی از عشق بگذر که تا مشغول عشقی عشق بند استوگر در عشق از عشقت خبر نیست تو را این عشق عشقی سودمند است

نظر ۰ بازدید ۶۱
عشق و عاشق یکی‌ست ای جان

عشق و عاشق یکی‌ست ای جان

مر عاشق را ز ره چه بیمستچون همره عاشق آن قدیمستاز رفتن جان چه خوف باشداو را که خدای جان ندیمستاندر سفرست لیک چون مهدر طلعت خوب خود مقیمستکی منتظر نسیم باشدآن کس که سبک...

نظر ۰ بازدید ۶۵
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینبا آنک نیست عاشق یک دم مشو قرینور ز آنک یار پرده عزت فروکشیدآن را که پرده نیست برو روی او ببینآن روی بین که بر رخش آثار روی او استآن را نگ...

نظر ۰ بازدید ۸۲
چون بر نمی آید دگر کاری زمن دف میزنم ...

چون بر نمی آید دگر کاری زمن دف میزنم ...

من عاشق روی توام کاین گونه بر دف میزنم می سوزم و برهر تسلای جگر دف میزنم در بند گیسوی توام زنجیری موی توام چون بر نمی آید دگر کاری زمن دف میزنمامشب منم مهمان تو دست من و...

نظر ۰ بازدید ۱۰۷
چه مرده‌ست آن که او یاری ندارد...

چه مرده‌ست آن که او یاری ندارد...

چمن جز عشق تو کاری نداردوگر دارد چو من باری نداردچه بی‌ذوقست آن کس عشق نبودچه مرده‌ست آن که او یاری نداردبه غیر قوت تن قوتی ننوشدبجز دنیا سمن زاری نداردهر آنک ترک...

نظر ۰ بازدید ۱۰۱
آفتاب آمد دلیل آفتاب

آفتاب آمد دلیل آفتاب

عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقی گر زین سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر ر...

نظر ۰ بازدید ۹۰
خردمندا مکن عطار را عیب

خردمندا مکن عطار را عیب

اگر تو عاشقی معشوق دور استوگر تو زاهدی مطلوب حور استره عاشق خراب اندر خراب استره زاهد غرور اندر غرور استدل زاهد همیشه در خیال استدل عاشق همیشه در حضور استنصیب زاهدان ...

نظر ۰ بازدید ۹۹


وبلاگ تبلیغاتی ساخت وبلاگ تبلیغاتی بدون محدودیت لینک
تعمیر پکیج در شیراز تعمیر برد پکیج ،تعمیرات تخصصی پکیج و اسپیلت

  ساخت وبلاگ   |   جاذبه های گردشگری   |   عمان۷۷۷   |   اجاره ویلا  


تبلیغات هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان تبلیغات هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده